АДРЕС


София 1504, бул. “Васил Левски” 88
Тел.: + 359 (2) 9183 119
Факс: +359 (2) 423 14 85
e-mail: nl@nationallibrary.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИБЛИОТЕКАТА


Тел.: + 359 (2) 9183 119; + 359 (2) 9183 212
e-mail: g.tomova@nationallibrary.bg

 

АДМИНИСТРАЦИЯ


Тел.: + 359 (2) 9183 101;(+ 359) 878 273 403
Факс: +359 (2) 423 14 85
e-mail: secretary@nationallibrary.bg

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Тел.: + 359 (2) 9183 162; + 359 (2) 9183 163
e-mail: v.andreeva@nationallibrary.bg
e-mail: h.koleva@nationallibrary.bg

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Тел.: + 359 (2) 9183 212
GSM: + 359 878 911 459
GSM: + 359 888 571 725
e-mail: PR@nationallibrary.bg
e-mail: nationallibrary.PR@gmail.com

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


Тел.: + 359 (2) 9183 119
GSM: + 359 878 906 867
e-mail: d.stoilova@nationallibrary.bg

 

ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”


Тел.: + 359 (2) 846 74 80; + 359 (2) 9183 120
e-mail: a.giurova@nationallibrary.bg
 

НАПРАВЛЕНИЕ “БИБЛИОГРАФСКА ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ”


Тел.: + 359 (2) 9183 118
e-mail: l.savcheva@nationallibrary.bg

 

ОТДЕЛ “НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ НОМЕРА”


GSM: + 359 878 915 992
Тел.: + 359 (2) 9183 218; + 359 (2) 9183 219
e-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg,
e-mail: issn@nationallibrary.bg,
e-mail: issn_nl@abv.bg

 

ДЕПОЗИРАНЕ, НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНИНА


Тел.: + 359 (2) 944 65 91; + 359 (2) 9183 140
e-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

 

ОТДЕЛ “БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”


Тел.: + 359 (2) 9183 113; + 359 (2) 9183 114; + 359 (2) 9183 115
e-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

 

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ


Тел.: + 359 (2) 9183 223
e-mail: ill@nationallibrary.bg

 

“БУЛГАРИКА”


Тел.: + 359 (2) 9183 223
e-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg