Осиновени книги

Борилов синодик, ХІV в. НБКМ 289

Васил Априлов. Мисли за сегашното българско учение. Одесса, 1847. НБКМ Ст. 47.138, VІ и VІІ

Втори Слепченски поменик, 1792–1832 г. НБКМ 1016

Георги П. Бусилин. Български буквар. Москва, 1844. НБКМ Ст 44.89 X, XI 

в. Дунав, Русе, 1865-1866 г., Г. I., бр. 1-52. 

в. Дунав, Русе, 1866-1867 г., Г. II., бр. 53-154.

в. Дунав, Русе, 1874-1875 г., Г. X., бр. 929, 931-933, 935-936, 940 и 947. 

Житие и чудеса на св. Георги, ХVІІІ–ХІХ в. НБКМ 1095

Иван Богоров. Първичка българска словница. – 2. изваждане. – Стамбол : в тискарницата на Тадея Дивичиан, 1848, второ издание. Ст 48.154 IX.

Иван Д. Шишманов. Значението и задачата на нашата етнография. София,1889, НБКМ R 889.5

Иван М. Вазов. Тъгите на България. Букурещ, 1877. НБКМ Ст 77.1794 I, III и IV

Иван М. Вазов. Драски и шарки. Очерки из столичния живот. Ч. 1 – 2. София, 1893-1895. НБКМ R 893.10

Иван М. Вазов. Под Игото Роман за живота на българите в предвечерието на Освобождението. В три части. С ил. от Пиотровски, Обербауер, Митов и Мърквичка. София, книж. Т. Ф. Чипев, 1894. НБКМ R 894.16

Конволют от пет отделни книги (Беседа на св. Йоан Златоуст о воспитании чад. 1609.; Ламент дому княжат Острозских. [1609] и др.), ХVІ–ХVІІ в. НБКМ Rц 609.1

Найден Геров. Блъгарский речник : [свезка 1] / [съставен от Найдена Герова]. [Санкт-Петербург], [1856]. НБКМ Ст 56.332 I и II

Неофит Рилски. Болгарска граматика. Болгарска граматика изд. – В Крагуевце : у Княжеско-Сербской типографии, 1835. НБКМ Ст 35.24 I и XI

Никола Атанасов. Ехо от бурята. София, 1940. НБКМ 81045

Паисий Хилендарски. История славянобългарска (Царственик; Белочерковски препис), 1843 г. НБКМ 1116

Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: за болгарските училища. Букурещ, 1847 г. НБКМ Ст 47.133 VII и X

Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: за болгарските училища. Цариград, 1856 г. НБКМ Ст 56.335 I и II

Псалтир, ХVІ–ХVІІ в. ЦИАИ 4

в. Родолюбец, София, 1888/90-1897/98 г.

Сказание за Света гора Атонска, ХVІІІ–ХІХ в. НБКМ 351

Служба и Житие на св. Йоан Рилски („Преподобного отца нашего Iоанна Рыльскаго. Житие и вся служба“). Киевопечорска лавра, 1671. НБКМ Rц 671.1

Софроний Врачански. Поучения и словосказания (Първи Видински сборник), 1802 г. НБКМ 356

сп. ЛЮБОСЛОВИЕ или периодическо повсемесячно списание / ред. Константин Фотинов. – сигнален брой, 1842. – Смирна : (Смирна : А. Дамианов). НБКМ СтСп 1

Триодион (Пентикостар), 1649 г. НБКМ Rц 649.1

в. Тъпан, Букурещ, 1869-1870 и 1875 г. НБКМ В 113

Христаки Павлович. Царственик или история болгарская. Будим, 1844, НБКМ Ст. 44.105, XVII и XIX

в. Шутош, Цариград, 1873-1874 г.

Църковнославянска граматика на Мелетий Смотрицки, 1721 г. НБКМ БМК 1

Четириевангелие (Етрополско, Евангелие на йерей Йоан), 1658 г. НБКМ 76

Tarquinius Schnellenberg. Experimenta von zwentzig Pestilentz Wurtzeln, unnd Kreuttern … Strassburg, 1568, НБКМ Rн 567.1