Списание Библиотека

Списание „Библиотека“

Списание „Библиотека” е продължител на списание „Библиотекар”, издание на Националната библиотека. Списанието излиза от 1954 г. до 1991 г. и след едногодишно прекъсване е подновено през 1993 г. Издава се в 6 книжки годишно.

Могат да се ползват следните тематични указатели:

Списание Библиотекар : Темат. показалец 1953–1983 / Състав. Нина Шуманова. – София, 1989.
Списание Библиотека : Темат. указател 1984–2005 / Състав. Нина Шуманова ; Ася Асенова. – София, 2007.
Списание Библиотека : Темат. указател 2006–2018 / Състав. Анелия Иванова ; Бойка Първанова ; Веска Златева ; Румяна Николова. – София, 2019.

Архив на списание “Библиотека”