Информация за библиотеката


Тел.: + 359 (2) 9183 212
e-mail: g.tomova@nationallibrary.bg