Библиографски указатели и информационни бюлетини

Информационен бюлетин “Криминология и криминалистика”

Библиографски указател “България в чуждата литература”

Руска емиграция в България