Проект TELPlus

С приемането през 2007 година на България в Европейския съюз , Националната библиотека беше включена в проекта TELPlus ( Програма eContentPlus на Европейската комисия), координиран от Офиса на Европейската библиотека (KB, The European Library Office). TELPlus Project е целеви проект за библиотеки, подкрепян от CENL. Европейската библиотека е услуга, управлявана от Националната библиотека на Холандия, от името на CENL, която получава финансиране на различни етапи от Европейската комисия.

За периода от 2007 до 2009 г. на Европейската библиотека трябва да се предостави Националния каталог на българската книжнина и Дигиталната библиотека ( включва правене на изискуеми пълни промени на системата (портал, вход и т.н), определяне и описание на колекциите за включване, стандартизация на Metadata, тестване на достъпа към колекциите на библиотеката, превод на интерфейса на портала на български и създаване на маркетингов и комуникационнен план).