Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, ЕИК 000672293, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. “Васил Левски” 88 и потребителите на сайта https://nationallibrary.bg/ 

Правила за ползване

Всички материали изобразени на сайта на НБКМ включително текстове, изображения, снимки, графики и др. са за ползване само с лична и некомерсиална цел.

Копие от всеки материал може да се ползва изцяло или частично при условие, че той съдържа линк към интернет страницата на НБКМ.

Системата за онлайн регистрация на читатели и услугите, предлагани в нея функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

Регистрация 

Регистрацията е необходима за връзка с Вас и получените данни (имена, област, град, пощенски код, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и имейл) ще бъдат използвани единствено за нуждите на регистрацията. Попълвайте данните си на български (кирилица) или на латиница за чужденци и проверявайте дали всичко е въведено вярно. Потребителят предоставя данните си доброволно и с това дава право за служебното им ползване от персонала на библиотеката.

Начини на плащане:

1. Банков превод

Плащането се извършва чрез нареждане на банков превод по следната сметка в лева:

Уникредит Булбанк

IBAN:  BG20UNCR76303100112993

BIC: UNCRBGSF

Бенефициент: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

След заверка на сметката ни със сумата на превода, ще ви изпратим данни за достъп на посочения от вас e-mail адрес.

2. С банкова карта

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg