Структура

Директор:
доц. д-р Красимира Александрова
Тел.: 9183 101
Факс: +359 (2) 423 14 85

Зам.-директор, библиотечни дейности
Тел.: 988 35 36; 9183 101
Факс: +359 (2) 423 14 85


Зам.-директор, създаване на информационни ресурси
Тел.: 9183 159
Факс: +359 (2) 423 14 85

Зам.-директор, административно-стопански дейности
Тел.: 9183 101
Факс: +359 (2) 423 14 85

Дирекция “Библиотечни дейности” включва:

Направление “Обслужване на потребители”
Направление “Опазване на ръкописно-документално наследство”
Направление “Информационно осигуряване на библиотечните дейности”

Ръководител направление   Тел.: 944 13 24; 9183 213
E-mail :
m.dimitrova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Читални и книгохранение”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 129; 9183 216
E-mail :
e.ilieva@nationallibrary.bg

 
Гл. библиотекар   Тел.: 9183 134
E-mail: v.tomova@nationallibrary.bg

 
Регистрация   Тел.: 9183 216

 
Заемно гише   Тел.: 9183 125

 
Отдел “Специални колекции”
Ръководител отдел
  Тел.: 9183 176
E-mail: m.brankova@nationallibrary.bg

 
Музикални издания и звукозаписи
Гл. библиотекар
  Тел.: 9183 157
E-mail: a.kasabov@nationallibrary.bg

 
Картографски и графични издания   Тел.: 9183 124
E-mail: k.pakova@nationallibrary.bg

 
Официални издания   Тел.: 9183 177
E-mail: m.brankova@nationallibrary.bg

 
Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация   Тел.: 9183 175
E-mail: s.dinceva@nationallibrary.bg

 
Отдел “Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане”
Ръководител отдел
  Тел.: 843 24 21; 9183 113; 9183 114; 9183 115
E-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

 
Гл. библиограф   Тел.: 9183 223
E-mail: a.alexandrova@nationallibrary.bg

 
“Междубиблиотечно заемане”   Тел.: 9183 223
E-mail: ill@nationallibrary.bg

 
“Булгарика”   Тел.: 9183 223
E-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg

 
Ръководител направление   Тел.: 9183 165
E-mail:
b.mincheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги”
Гл. архивист, доцент
  Тел.: 9183 165
E-mail: e.uzunova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Български исторически архив”
Гл. архивист, гл. асистент
  Тел.: 9183 169
E-mail:
r.ivanov@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ориенталски сбирки”
Гл. архивист, асистент
  Тел.: 9183 174
E-mail:
h.atanasov@nationallibrary.bg

 
Архивист, отговорник читалня   Тел.: 9183 172
E-mail: v.kalacheva@nationallibrary.bg

 
Отдел “Реставрационен център”
Ръководител отдел, асистент
  Тел.: 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

 
Ръководител направление   Тел.: 946 10 81; 9183 159

 
Отдел “Информационни технологии. COBISS център”
Ръководител отдел
  Тел.:  9183 158
E-mail: t.semchov@nationallibrary.bg

 

Отдел “Дигитална библиотека”
Ръководител отдел
  Тел.: 9183 159
E-mail: g.bobev@nationallibrary.bg

 
Фотограф   Тел.: 9183 151

 

Дирекция “Създаване на информационни ресурси” включва::

Направление “Комплектуване на библиотечни документи”
Направление “Библиографска обработка на библиотечни документи”
Направление “Национална библиографска агенция”

Ръководител направление   Тел.: 944 65 91; 9183 136
E-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

 
Отдел “Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина”   E-mail: b.stoyanova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Набавяне и регистрация на чуждестранни издания”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 145
E-mail: s.grueva@nationallibrary.bg

 

 
Ръководител направление   Тел.: 9183 118
E-mail:
l.savcheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Каталогизация и контролни файлове”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 117
E-mail:
m.nikolova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Семантична обработка и регистрация”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 128
E-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg

 

 
Ръководител направление   Тел.: 02 9183 132
E-mail:
s.filipova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Библиография на книги и други видове документи”   Тел.: 02 9183 122; 02 9183 127
E-mail:
a.stoichkova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Библиография на продължаващи издания и статии”
Ръководител отдел, глав. библиограф
  Тел.: 02 9183 208; 02 9183 192
E-mail:
a.ivanova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Национална агенция за международни стандартни номера”
Ръководител отдел, глав. библиограф, асистент
  Тел.: 02 9183 218; 02 9183 219
GSM: (+ 359) 878 915 992
E-mail:
r.stefanova@nationallibrary.bg;
issn@nationallibrary.bg;
issn_nl@abv.bg

 
Отдел “Архив на български печатни и други видове документи”
Ръководител отдел, глав. библиотекар
  Тел.: 02 9183 187
E-mail:
p.kaludina@nationallibrary.bg

 

Дирекция “Административно стопански дейности” включва:

Направление “Административно-финансови дейности”
Направление “Стопански дейности”

Отдел “Административен офис”   Тел.: 02 9183 119; 02 9183 212
E-mail:
pr@nationallibrary.bg
nationallibrary.pr@gmail.com

 
Отдел “Финансово-счетоводна дейност”   Тел.: 02 9183 120
E-mail:
a.giurova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Човешки ресурси”   Тел.: 02 9183 162; 02 9183 163
E-mail:
v.andreeva@nationallibrary.bg
Ръководител направление   Тел.: 02 9183 214
E-mail: m.vladimirova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Управление на собствеността”
Домакин, снабдител
  Тел.: 02 9183 136
E-mail:
r.vladimirova@nationallibrary.bg

 
Отдел “Копирен център”
Оператор, копирна техника, отговорник
  Тел.: 02 9183 112
E-mail:
k.andreeva@nationallibrary.bg

 
Отдел “Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница”
Книговезец, отговорник
  Тел.: 02 9183 147
E-mail:
rumi_chikicheva@abv.bg

 
Редактор   Тел.: 02 9183 220
E-mail:
p.velichkov@nationallibrary.bg
sp.biblioteka@nationallibrary.bg