Българска възрожденска книжнина

Корица

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА

Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878

Том 1


Корица

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА

Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878

Том 2


Български периодичен печат

Корица

Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част I


Корица

Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част II


Корица

Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част III