Фототипни издания на български вестници

Националната библиотека предлага фототипно издадени български вестници.

Малка снимка на вестника

в. „Български глас”. Вестник политически и книжевни. Излазя веднъж през неделята, в събота. Ред. И. Иванов. Болград.

 

І 1 – 52 17 юни1876 – 18 юни 1877 г.

ІІ 1 – 11 18 юни – 27 авг. 1877 г.

Издател Мих. Мумджиев, ред. Киро Тулешков и Ол. Панов


Малка снимка на вестника

в. „Ден” – Месечно издание на българския социалдемократический съюз. Ред. издател Янко Сакъзов, Дим. Благоев, Сава Мутафов, Евтим Дабев, Гаврил Георгиев. Орган на БРСДП.

 

І 1 – 12 ян. – декем. 1891 г.

ІІ 1 – 12 май 1892 – апр. 1893 г.

ІІІ 1 – 12 1893 – септ. 1895 г.

ІV 1 – 12 окт. 1895 – авг. 1896 г.


Малка снимка на вестника

в. „Цариградски вестник”. Тойзе лист излазя всяка събота. Изважда И. Андреов. Стамбол, в тискарницата на Таддея Дивитгиян.

 

І 51 – 84 8 септ. 1851 – 3 май 1852 г.

ІІ 85 – 96 10 май – 11 авг. 1853 г.

ІІІ 97 – 144 23 авг. – 24 септ. 1853 г.

ІV 145 – 204 31 окт.1853 – 18 дек. 1854 г.

V 205 – 257 25 дек.1854 – 31 дек.1855 г.

VІ 258 – 302 7 ян. – 10 дек.1856 г.

VІІ 303 – 344 17 ноем. 1856 – 31 авг. 1857 г.

VІІІ 345 – 397 7 ноем.1857 – 20 септ. 1858 г.

ІХ 398 – 446 27 септ. 1858 – 29 авг. 1859 г.

Х 447 – 484 5 септ. 1859 – 25 юни 1860 г.

ХІ 1 – 35 1 ян. – 26 авг. 1861 г.

ХІІ 36 – 48 2 септ. – 25 ноем. 1861 г.

ХІІІ – дек. 1862 г.


Малка снимка на вестника

в. „Независимост”. Вестник политически и книжевни. Излазя веднаш през неделята (в събота). Ред. Любен Каравелов.

 

ІV 1 – 52 20 окт. 1873 – 12 окт. 1874 г. и др.


Малка снимка на вестника

в. „Свобода”. Вестник политически и книжевен. Излиза един път през неделята – във вторник. Ред. Л. Каравелов. Изд. Н. Г. Попович.

 

ІІ 1 – 52 2 ян. 1871 – 10 апр. 1872 г.

ІІІ 1 – 52 2 юли 1872 – 15 септ. 1873 г.

ІV 1 – 52 20 окт. 1873 – 12 окт. 1874 г.


Малка снимка на вестника

в. „Работнически вестник”. Защитник на работническите интереси. Излиза веднъж в седмицата, на петък. Отг. Ред. Ст. Н. Кисьов. Орган на Българската комунистическа партия (тесни социалисти).

 

ІІІ 1 – 50 27 авг. 1899 – 13 авг. 1900 г.

ІV 1 – 50 2 септ. 1900 – 18 авг. 1901 г.

V 1 – 50 6 септ. 1901 – 11 септ. 1902 г.

VІ 1 – 44 19 септ. 1902 – 31 юли 1903 г.

Х 1 – 91 18 авг. 1906 – 25 юли 1907 г.

ХІ 1 – 93 4 авг. 1907 – 10 юли 1908 г.