Работно време

Понеделник – петък

Регистрация 8.30 – 19.00 ч.
Читалня No 1 8.30 – 18.00 ч.
Читални No 3, 4, 5/6 8.30 – 20.30 ч.
Читални No 7 8.30 – 17.00 ч.
Читални No 8, 9 и 10 8.30 – 17.00 ч.
Приемане на читателски поръчки 8.30 – 19.00 ч.
Гардероб 8.30 – 20.30 ч.
Копирен център 9.00 – 19.30 ч.

Събота

Регистрация 9.00 – 15.00 ч.
Читалня No 1 9.00 – 15.00 ч.
Читални No 4 8.30 – 19.00 ч.
Приемане на читателски поръчки 9.00 – 15.00 ч.
Гардероб 8.30 – 19.00 ч.
Копирен център 11.00 – 17.00 ч.

За допълнителна информация:

Тел.: + 359 (2) 9183 212
e-mail: i.h.dimitrova@nationallibrary.bg