Електронни услуги

Безплатни електронни услуги

Онлайн достъп до дигиталните колекции: „Български исторически архив”, „Български исторически архив – фотографии”, „Старопечатни книги”, „Славянски и други ръкописи”, „Източни ръкописи”, ,,Периодични издания”, „Музикални издания”, на адрес: https://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337

Чрез услугата потребителите могат да получат на електронната си поща отговор на интересуващ ги въпрос, свързан с библиотеката и нейните информационни ресурси на адрес  https://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=224

 

Електронни услуги по ценоразпис на НБКМ

  • Адресни, фактографски, справки за уточняване на библиографски данни и др. на базата на: печатни справочни издания и електронни ресурси – библиографски, рефератни, пълнотекстови и други бази данни
  • Отговори на писма по традиционна и електронна поща
  • Юридически справки за българско и чуждо законодателство
  • Тематични библиографски и пълнотекстови справки
  • Пакети с документация
  • Библиографско издирване и доставяне на документите по електронен път
  • Издирване и предоставяне на актуална информация от вестници по заявена от потребителите тема (пресклипинг)

Заявки се подават чрез попълване на специален формуляр. Можете да използвате и архива на изготвените писмени библиографски справки от последните пет години.

Заплащането е според утвърдения Ценоразпис на услугите на НБКМ.

За допълнителна информация и контакти:

Правна и икономическа информация

  • тел.9183, вътр. 223

България в чуждата литература (Булгарика)