РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”изтегли (PDF)

дата дарител вид стойност воля на дарителя инф.за изпълнение
1 25.09.2017 г. Фондация “Център за академични изследвания” книги 1 003,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
2 25.09.2017 г. доц. д-р Любомир Георгиев книги 215,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
3 26.09.2017 г. Елена Димитрова книги 30,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
4 28.09.2017 г. Владимир Левчев книги 37,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
5 29.09.2017 г. Кеке Мария книги 10,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
6 29.09.2017 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
7 29.09.2017 г. Фар АД парични средства 420,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
8 03.10.2017 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
9 04.10.2017 г. Сабина Гжимек книги 20,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
10 05.10.2017 г. Елена Узунова книги 42,52 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
11 09.10.2017 г. Сузана Хазан книги 10,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
12 09.10.2017 г. Веселин Михайлов книги 60,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
13 10.10.2017 г. Атанас Ванчев дьо Траси книги 20,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
14 12.10.2017 г. Фондация “Карл Фридрих фон Сименс” книги 15,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
15 16.10.2017 г. Посолство на Р Азербайджан в България книги 200,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
16 16.10.2017 г. Посолство на Полша в България книги 35,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
17 18.10.2017 г. Валерия Н.. Федотова книги 30,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
18 19.10.2017 г. Шкелким Милаку книги 50,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
19 20.10.2017 г. Лурдес де Сан Хосе Лонгерас книги 166,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
20 23.10.2017 г. Milli Kutuphane книги 50,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
21 23.10.2017 г. Светослава Проданова-Тувенен книги 90,70 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
22 27.10.2017 г. Детлеф Шайн книги 67,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
23 27.10.2017 г. Момчил Танчев книги 130,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
24 31.10.2017 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
25 02.11.2017 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
26 08.11.2017 г. Владимир Кръжановский книги 40,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
27 08.11.2017 г. Фарук Билиджи книги 170,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
28 09.11.2017 г. Милан Димитриевич книги 35,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
29 10.11.2017 г. Николай Селезнев книги 30,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
30 16.11.2017 г. Светлана Георгиева книги 100,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
31 29.11.2017 г. Веселин Петров книги 43,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
32 01.12.2017 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
33 04.12.2017 г. Уникредит Булбанк АД мебели   за нуждите на НБКМ за нуждите на библиотеката
34 04.12.2017 г. Йордан Ленски книги 47,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
35 04.12.2017 г. Фондация “Карл Фридрих фон Сименс” книги 15,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
36 05.12.2017 г. Лайбниц Институт за селскостопанско развитие на страните от Централна и Източна Европа книги 30,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
37 05.12.2017 г. Атанас Матеев книги 270,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
38 05.12.2017 г. Аудиовизуален център и библиотека книги 80,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
39 05.12.2017 г. проф. Иван Дреников книги 70,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
40 05.12.2017 г. Библиофилски кръг – Париж книги 297,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
41 05.12.2017 г. Георги Ламбаджиев книги 130,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
42 05.12.2017 г. Анна Кръстева книги 45,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
43 07.12.2017 г. Институт по психология към Руската академия на науките книги 90,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
44 08.12.2017 г. Илка Л. Бирова книги 20,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
45 08.12.2017 г. Каталина Пую книги 30,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
46 08.12.2017 г. Посолство на Швейцария в България книги 70,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
47 11.12.2017 г. Александр Фаут книги 20,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
48 11.12.2017 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно  
49 12.12.2017 г. Герхард Уилчек книги 10,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
50 12.12.2017 г. Валери Паул книги 29,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
51 12.12.2017 г. Ангел Радушев ръкописи и старопеч. книги   безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
52 12.12.2017 г. Елена Върбанова документи с антикв. стойност   безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
53 12.12.2017 г. Славе Стойков документи с антикв. стойност 240,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
54 12.12.2017 г. Методи Панайотов документи и фотографии с антикв. стойност 770,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
55 12.12.2017 г. Неизвестен документи с антикв. стойност 580,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
56 12.12.2017 г. Ангел Радушев договори с антикв. стойност 50,00 лв. безвъзмездно вкл. във фонда на НБКМ
57 19.12.2017 г. Фар АД парични средства 980,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
58 10.1.2018 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
59 1.2.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
60 5.2.2018 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
61 1.3.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
62 1.3.2018 г. Американска фондация за България парични средства 4 500,00 лв. пощенски разходи за отдел “Комплектуване” пощенски разходи
63 6.3.2018 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
64 16.3.2018 г. 125 СОУ парични средства 1 404,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
65 2.4.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
66 12.4.2018 г. Андрей Букурещлиев парични средства 430,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” дигитализиране на библ. документи
67 13.4.2018 г. Пуш Пул Продакшън АД парични средства 1800.00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
68 2.5.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
69 14.5.2018 г. Women Know Better парични средства 900,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
70 14.5.2018 г. Глобал Дрийм ЕООД парични средства 560,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
71 4.6.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
72 4.6.2018 г. ГК Арарат 76 парични средства 810,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” за нуждите на библиотеката
73 12.6.2018 г. Петър Георгиев Рей парични средства 1043.50 безвъзмездно за нуждите на библиотеката
74 3.7.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
75 12.6.2018 г. Петър Георгиев Рей картини   картини “Лято” – акрил рамкирана 51/61см. и „Раждане на пеперуда” акрил рамкирана 51/61см. за нуждите на библиотеката
76 1.8.2018 г. Емил Ангелов Димитров парични средства 300,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
77 1.8.2018 г. Нели Димитрова Железарова парични средства 50,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
78 1.8.2018 г. Нейко Димитров Димитров парични средства 100,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
79 1.8.2018 г. Соня Петрова Хачикян парични средства 1 000,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
80 1.8.2018 г. Младен Тодоров Запрянов парични средства 500,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
81 13.8.2018 г. Мила Ивайлова Григорова парични средства 500,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
82 13.8.2018 г. Радостина Грудиева Петкова парични средства 20,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
83 13.8.2018 г. Люба Володиева Фарфарова парични средства 50,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
84 17.8.2018 г. Александър Вучков        парични средства 30,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
85 22.8.2018 г. Стефка Кънева Тодорова парични средства 30,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
86 27.8.2018 г. Николай Панайотов документи 40,00 лв. Напис ради богоров представлен на високата порта и петте вилики сили Париж 1843г. за нуждите на библиотеката
87 27.8.2018 г. Весела Захариева Ванкова документи 150,00 лв. Спомени за балкантскита и Първата световна война 1912-1915 за нуждите на библиотеката
88 31.8.2018 г. Александър  Асенов  Георгиев парични средства 775,00 лв. „Непознатият Дамян Калфов. Сборник с материали от конференцията, посветена на 130 години от рождението на писателя Дамян Калфов” издаване на книга
89 4.9.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
90 5.9.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
91 7.9.2018 г. Габриела Бянова Илииева парични средства 50,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
92 1.10.2018 г. доц. д-р Красимира Александрова парични средства 150,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
93 1.10.2018 г. СНЦ “Веритас” парични средства 5 412,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
94 1.10.2018 г. Пламен Петров Мушков парични средства 150,00 лв. Албум “Съкровища” Албум “Съкровища”
95 2.11.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. по преценка на надарения за нуждите на библиотеката
96 30.10.2018 г. НЧ “Н. Й. Вапцаров” парични средства 250,00 лв. по преценка на надарения за нуждите на библиотеката
97 19.11.2018 г. Издателска къща ТАНГРА-ТАННАКРА парични средства 895,00 лв. за пощенски разходи на пратки за международен бмен пощенски разходи
98 30.11.2018 г. Съюз на печатарската индустрия в България работещ макет на Гутенбергова печатарска преса   да бъде част от постоянната експозиция на Зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
99 5.12.2018 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. по преценка на надарения за нуждите на библиотеката
100 6.12.2018 г. Кнауф България ЕООД материали за ремонтни дейности 461,43 лв. за зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
101 6.12.2018 г. Оргахим материали за ремонтни дейности 95,97 лв. за зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
102 6.12.2018 г. Ирис Концепт ЕООД Идеен проект за обособяване на “изложбена зала” и “класна стая” 6 574,00 лв. зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
103 6.12.2018 г. Брик Инженеринг ООД Проектиране на повърхности, подготовка на стени и тавани, шпакловане, полагане на грунд и боядисване 7 540,00 лв. за зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
104 6.12.2018 г. Ен Ер Джи Софт Изграждане на видеонаблюдение в зала “История на книгата” 377,90 лв. за зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
105 6.12.2018 г. Дана Биси ООД Лакови материали за зала “История на книгата” 480,00 лв. за зала “История на книгата” за зала “История на книгата”
106 13.12.2018 г. Агенция за устойчиво енергийно развитие Осветителни тела и камери за видеонаблюдение   за нуждите на НБКМ за нуждите на библиотеката
107 2.1.2019 г. “Райфайзенбанк” парични средства 2 737,00 лв. Проект “140 години Национална библиотека – съхранените архиви през призмата на бъдещето” приключване на проекта – до 30 септември
108 1.2.2019 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
109 21.2.2019 г. Жана Ганчева парични средства 600,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
110 1.3.2019 г. Американска фондация за България парични средства 4 500,00 лв. пощенски разходи за отдел “Комплектуване” пощенски разходи
111 2.4.2019 г. Роман Кисьов картини   2 бр. худ. произведения за постоянна експозиция в зала “История на книгата”
112 3.4.2019 г. Юлия Атанасова парични средства 140,00 лв. безвъзмездно за нуждите на библиотеката
113 13.05.2019 125 СУ “Боян Пенев” парични средства 2 212,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
114 20.05.2019 Ди ейч ел лоджистикс България парични средства 1 614,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
115 20.05.2019 ЧОУ “Меридиан 22” ООД парични средства 2 350,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи
116 27.05.2019 Сдружение “Ротари парични средства 211,50 лв. за изготвяне на изложба изготвяне на изложба
117 05.06.2019 Веселин Няголов парични средства 100,00 лв. по дарителска програма “Осинови книга” реставрация на библ. документи