Уважаеми читатели,
информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 43 400  до сиг. 45 544.
Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 6 ноември до 3 декември 2021 год.
Моля да ни извинените за причиненото неудобство.