“Галерия на думите”

 

Литературната поредица „ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ“  е съвместен проект на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и „Издателско ателие Аб“. Началото бе поставено през 2016 г. с идеята да се популяризират талантливи автори в областта на литературата, музиката и сценичните изкуства, които са получили известност и са доказали своите творчески качества.

В поредицата ще бъдат представяни и български автори, живеещи в чужбина, а също и някои чужденци-българисти, допринесли за популяризирането на българската култура зад граница.

Стремежът е да се получи диалог между твореца и публиката, както и да се дискутират по-широки теми в областта на изкуството.

Предвижда се проектът да бъде осъществяван два пъти в месеца в сградата на Националната библиотека, с необходимите музикални акценти, които да „дописват“ идеята на вербалните изяви. При възможност от страна на Националната библиотека би могло да се гостува с този формат на други библиотеки в големите градове на страната.

Имената на гостите-автори ще бъдат обявявани предварително в културния календар на Националната библиотека.