Два от общо 78-те нови елементи, включени в Международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света” за периода 2016-2017 г., са български. Комисията е одобрила предложените от България две номинации – Бориловият синодик от XIV в. от ръкописната колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Четириевангелието на цар Иван Александър от 1355-1356 г. от славянската ръкописна колекция на Британската библиотека в Лондон.

Номинацията на Бориловия синодик е изготвена от сътрудниците на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” на Националната библиотека, а чрез Националната комисия за ЮНЕСКО-България  беше предложено на Британската библиотека в сътрудничество с НБКМ да бъде издигната и кандидатурата на един от най-богато украсените български ръкописи от фонда на библиотеката в Лондон – Четириевангелието на цар Иван Александър (Лондонското четириевангелие). Двете номинации бяха представени през април 2016 г., а резултатите от избора на Международния консултативен комитет на ЮНЕСКО бяха обявени на 3 ноември 2017 г.

Програмата „Паметта на света” на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) е създадена през 1992 г. с идеята да насочи вниманието на световната общност към опазването на писмената памет на човечеството. През 1997 г. необходимостта от идентифициране и регистриране на най-ценните и значими паметници дава начало на  Световния регистър „Паметта на света”. В него се вписват създадените през вековете неоценими документи, които са изградили съвременния ни свят такъв, какъвто е.

Първата приета номинация на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в регистъра „Паметта на света” е най-ранният книжовен паметник в славянската ръкописна колекция – Енинският апостол (края на X – началото на XI в.) Той е включен през 2011 г.

Текст: Елена Узунова