АДРЕС

София 1504, бул. “Васил Левски” 88
Тел.: + 359 (2) 9183 101
Факс: +359 (2) 423 14 85
e-mail: nl@nationallibrary.bg

СПЕЦИАЛИСТ КОМУНИКАЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Тел.: (+ 359 2) 9183 101;(+ 359) 878 273 403
Факс: +359 (2) 423 14 85
e-mail: secretary@nationallibrary.bg

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Тел.: (+ 359 2) 9183 163
e-mail: v.andreeva@nationallibrary.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Тел.: (+ 359 2) 981 23 24; (+ 359 2) 9183 212
GSM: (+ 359) 878 911 459
GSM: (+ 359) 888 571 725
e-mail: PR@nationallibrary.bg
e-mail: nationallibrary.PR@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


Тел.: (+ 359 2) 981 23 24; (+ 359 2) 9183 212
GSM: (+ 359) 878 906 867
e-mail: ts.doncheva@nationallibrary.bg,
e-mail: d.popova@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

Тел.: (+ 359 2) 846 74 80; (+ 359 2) 9183 120

НАПРАВЛЕНИЕ “БИБЛИОГРАФСКА ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ”

Тел.: (+ 359 2) 9183 118
e-mail: l.savcheva@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ “НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ НОМЕРА”

GSM: (+ 359) 878 915 992

Тел.: (+ 359 2) 9183 218; (+ 359 2) 9183 219
e-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg,
e-mail: issn@nationallibrary.bg,
e-mail: issn_nl@abv.bg

ДЕПОЗИРАНЕ, НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНИНА

Тел.: (+ 359 2) 944 65 91; (+ 359 2) 9183 140
e-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

ОТДЕЛ “БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Тел.: (+ 359 2) 9183 113; (+ 359 2) 9183 114; (+ 359 2) 9183 115
e-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: ill@nationallibrary.bg

“БУЛГАРИКА”

Тел.: (+ 359 2) 9183 223
e-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg