Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 125, 2021/01
Български книгопис год. 125, 2021/02
Български книгопис год. 125, 2021/03
Български книгопис год. 125, 2021/04

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Български продължаващи издания 2017 г.

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 119, 2015/01

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 118, 2014/01
Български книгопис год. 118, 2014/02
Български книгопис год. 118, 2014/03
Български книгопис год. 118, 2014/04
Български книгопис год. 118, 2014/05
Български книгопис год. 118, 2014/06
Български книгопис год. 118, 2014/07
Български книгопис год. 118, 2014/08
Български книгопис год. 118, 2014/09
Български книгопис год. 118, 2014/10
Български книгопис год. 118, 2014/11
Български книгопис год. 118, 2014/12

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 63, 2014, бр. 12

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 117, 2013/01
Български книгопис год. 117, 2013/02
Български книгопис год. 117, 2013/03
Български книгопис год. 117, 2013/04
Български книгопис год. 117, 2013/05
Български книгопис год. 117, 2013/06
Български книгопис год. 117, 2013/07
Български книгопис год. 117, 2013/08
Български книгопис год. 117, 2013/09
Български книгопис год. 117, 2013/10
Български книгопис год. 117, 2013/11
Български книгопис год. 117, 2013/12

Серия 2 Български дисертации

Серия 3 Българска дискография

Българска дискография, Годишен указател, 2010 – 2013

Серия 4 Български продължаващи издания

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 62, 2013, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 62, 2013, бр. 12

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 116, 2012/01
Български книгопис год. 116, 2012/02
Български книгопис год. 116, 2012/03
Български книгопис год. 116, 2012/04
Български книгопис год. 116, 2012/05
Български книгопис год. 116, 2012/06
Български книгопис год. 116, 2012/07
Български книгопис год. 116, 2012/08
Български книгопис год. 116, 2012/09
Български книгопис год. 116, 2012/10
Български книгопис год. 116, 2012/11
Български книгопис год. 116, 2012/12

Серия 2 Български дисертации

Български дисертации, Годишен указател, 2010 – 2012

Серия 3 Българска дискография

Българска дискография, Годишен указател, 2010 – 2013

Серия 4 Български продължаващи издания

Български продължаващи издания 2012 г.

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 61, 2012, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 61, 2012, бр. 12

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 115, 2011/01
Български книгопис год. 115, 2011/02
Български книгопис год. 115, 2011/03
Български книгопис год. 115, 2011/04
Български книгопис год. 115, 2011/05
Български книгопис год. 115, 2011/06
Български книгопис год. 115, 2011/07
Български книгопис год. 115, 2011/08
Български книгопис год. 115, 2011/09
Български книгопис год. 115, 2011/10
Български книгопис год. 115, 2011/11
Български книгопис год. 115, 2011/12

Серия 2 Български дисертации

Български дисертации, Годишен указател, 2010 – 2012

Серия 3 Българска дискография

Българска дискография, Годишен указател, 2010 – 2013

Серия 4 Български продължаващи издания

Български продължаващи издания 2011 г.

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 60, 2011, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 60, 2011, бр. 12

Серия 1 Български книгопис

Български книгопис год. 114, 2010/01
Български книгопис год. 114, 2010/02
Български книгопис год. 114, 2010/03
Български книгопис год. 114, 2010/04
Български книгопис год. 114, 2010/05
Български книгопис год. 114, 2010/06
Български книгопис год. 114, 2010/07
Български книгопис год. 114, 2010/08

Серия 2 Български дисертации

Български дисертации, Годишен указател, 2010 – 2012

Серия 3 Българска дискография

Българска дискография, Годишен указател, 2010 – 2013

Серия 5 Летопис на статиите от българските списания и сборници

Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 1
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 2
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 3
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 4
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 5
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 6
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 7
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 8
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 9
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 10
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 11
Летопис на статиите от българските списания и сборници Год. 59, 2010, бр. 12

Серия 6 Летопис на статиите от българските вестници

Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 1
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 2
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 3
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 4
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 5
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 6
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 7
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 8
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 9
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 10
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 11
Летопис на статиите от българските вестници Год. 59, 2010, бр. 12