2905, 2020

НЕТРАДИЦИОННИ ГРАМОФОННИ ЗВУКОЗАПИСИ В ОТДЕЛ „СПЕЦИАЛНИ КОЛЕКЦИИ” – СЕКТОР „МУЗИКАЛНИ ИЗДАНИЯ” НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Фондът от Звукозаписи (над 20 000 библиотечни единици) се обособява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” през 1951 г., когато се открива Музикалният отдел. Фондът съдържа записи на […]