0512, 2019

Реставрация и консервация в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

В най-голямата културна  институция в България се съхраняват и опазват паметници на книжовното и документално културно наследство.

Професията, която се занимава със запазването на културното наследство за бъдещите поколения е тази […]

0512, 2019

Съобщение

Уважаеми читатели,

На 10 декември 2019 г. (вторник) Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий” няма да работи с читатели.

0412, 2019

Информационен бюлетин „Криминалистика и Криминология” 2016-2018

Уважаеми читатели и потребители на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”,

Представяме на вниманието ви текущия информационен бюлетин „Криминалистика и Криминология” 2016, 2017, 2018 съдържащ книги, дисертации и статии, […]