Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование:„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО ЗА 2017 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор тук
2. Протокол тук
3. Информация тук
4.Обява тук
5.Документация тук
6.Документация тук
7.Приложения тук