Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: И.Кьосева, (02) 918 3162, lawyer@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование:„ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА КНИГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 06.12.2016 тук
2. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 06.12.2016 тук
3. Обява 06.12.2016 тук
4. Указания на Възложителя 06.12.2016 тук
5. Приложения (9 файла) 06.12.2016 Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
6. Договор 20.12.2016 тук
7. Протокол 20.12.2016 тук