Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: И.Кьосева, (02) 918 3162, lawyer@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование:„ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА КНИГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор          20.12.2016 тук
2. Протокол           20.12.2016 тук
3. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти           06.12.2016 тук
4.Информация   тук
5.Обява тук
6.Указания на Възложителя тук
7.Приложения, 9 файла 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Срок за подаване на оферти:
От -до –, ч.