Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Цветанка Томова, (02) 918 3146, c.tomova@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 3 обособени позиции (1) „Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (2) „Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (3) „Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания“ , Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор(1)
04.08.2017 тук
2. Договор(2)
04.08.2017 тук
3.Договор(3) 28.07..2017 тук
5. Протокол
05.07.2017 тук
6. Информация за удължаване на срока
04.07.2017 тук
6. Обява
21.06.2017 тук
6. Информация
28.06.2017 тук
6.Документация
06.2017 тук
9. Образци, 12 файла
06.2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
6.Приложения, 3 файла
1. 2. 3.

Срок за подаване на оферти:
От 21.06.2017 до 28.08.2017, 17.00ч.