Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обява 18.08.2017 тук
2. Информация 18.08.2017 тук
3. Документация 18.08.2017 тук
4. Образци (17 файла) 18.08.2017 Образци (заглавна)
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Образец 13
Образец 14
Образец 15
Образец 16
5. Протокол 31.08.2017 тук
6. Договор 15.09.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
28.08.2017, 10.00ч.