Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Селима Груева, (02) 918 3145, s.grueva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  Избор на изпълнител за извършване  на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”; (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обява 13.09.2017 тук
2. Информация 08.12.2017 тук
3. Протокол 14.12.2017 тук
4. Документация тук
5. Деловодна информация тук
6. Образци тук
7. Приложения образци документи тук

Срок за подаване на оферти:
От 01.12.2017 до 08.12.2017, 17.00ч.