Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мария Кършийска, (02) 918 3101, secretary@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции (1)  „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор 1
02.02.2018  тук
2. Договор 2
02.02.2018 тук
3. Протокол
09.01.2018 тук
Във връзка с публикувана на 21.12.2017 г. в профила на купувача обява заСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции (1)„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека” (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” Ви уведомяваме, че поради допусната техническа грешка в текста на приложение образец № 2 от одобрените образци на документи към утвърдената документация, текстът в параграф първи „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” ще се чете „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:». Горното не променя условията по утвърдената документация и публикуваната обява. 02.02.2018
5. Удължаване на срока
04.01.2018 тук
6. Информация
21.12.2017 тук
7. Обява
21.12.2017 тук
8. Документация
тук
9. Образци
тук
10. Приложения на образци на документи
тук

Срок за подаване на оферти:
От 21.12.2017 до 03.01.2018, 17.00ч., удължен до 08.01.2018, 17.00ч.