Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Християна Колева, (02) 918 3101, secretary@nationallibray.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОП. № 01928-2019-0001. ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обявление за възложена поръчка
16.11.2018  тук
2. Договор
05.11.2018 тук
3. Решение
03.10.2018 тук
4. Протокол 3
03.10.2018 тук
5. Протокол 2
06.08.2018 тук
6. Съобщение
06.08.2018 тук
7. Протокол 1
17.09.2018 тук
8. Документация
тук
9. Решение
06.08.2018 тук
10. Обявление
06.08.2018 тук
11. Технически паспорт
15.10.2017 тук
12. Обследване
01.04.2018 тук
13. Фасади, 5 файла
01-31.04.2018 1, 2, 3, 4, 5
14. Скица
16.07.2018 скица
15. Техническа спецификация
тук
16. Методика
тук
17. Проекто-договор
тук
18. ЕЕДОП 06.08.2018 тук
19. Образци, 13 файла
06.08.2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 10а, 11, 12
20. Обявление за приключване 30.10.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
От 06.08.2018 до 03.09.2018, 17.00ч