Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мариана Владимирова, (02) 9183 214, vladimirova.mariana@gmail.com

Информация за процедура:
Наименование: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ВЪРХОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ”  ОП 01928-2019-0002

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Peшение за откриване на процедура 02.07.2019 тук
2. Обявление за поръчка 02.07.2019 тук
3. Документация 02.07.2019 тук
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (zip файл) 02.07.2019 тук
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 02.07.2019 тук
6. Протокол 1 24.07.2019 тук
Доклад 24.07.2019 тук
Решение 25.07.2019 тук
Протокол 2 29.07.2019 тук
10. Обявление за възложена поръчка 12.08.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
От 02.07.2019 до 23.07.2019, 17.30ч.