Дарителска програма “Осинови книга в НБКМ”

Списък на паметниците, които очакват своите дарители

 

Защо да „осиновим книга”?

Библиотечните книги, към които има траен интерес, се нуждаят постоянно или твърде често от реставраторска грижа. Макар и защитени чрез по-ограничения достъп до тях, най-ценните колекции от ръкописи, старопечатни издания, архивни документи и фотографии също се налага да бъдат подложени на процедури, продължаващи техния живот. Една значителна част от тези специални колекции, пазени в Националната библиотека, са преминали през основна реставрация и се намират в добро състояние, но въпреки това има както документи, чието реставриране по стари технологии днес е незадоволително, така и документи, чиято реставрация по различни причини досега не e била осъществена. Средствата, необходими за възвръщането на оригиналите в максимално близък до техния първоначален вид, са значителни и надхвърлят отпусканото по бюджета и по проекти финансиране. Затова, по образеца на редица европейски и американски библиотеки, Националната библиотека (НБКМ) реши също да открие своята постоянна програма.

За разлика от обичайната практика, НБКМ поставя като приоритет документи от своите специални колекции, а не от фондовете с по-нови издания. Необичайна е и стратегията първата обявена за реставрация ръкописна книга да бъде притежание на друга институция, Църковноисторическия и архивен институт към Българската патриаршия (ЦИАИ). Причината беше проста – по линията на проект, финансиран от МОМН, научен екип към Националната библиотека състави и издаде първият том от описа на славянските ръкописи в ЦИАИ, а поради тежкото състояние, в което се намира част от сбирката, бяха предвидени и средства за реставрация. Така бяха буквално спасени осем цели ръкописа и няколко фрагмента. Затова, със съзнанието, че тази дейност не търпи отлагане и че ръкописното наследство не е на една или друга институция, а на държавата и хората, се възприе идеята „осиновяването” да започне тъкмо с такъв сериозно застрашен ръкопис.

Следващите кандидати бяха определени от фондовете на НБКМ – ръкописи и старопечатни книги. Главно от тези фондове ще бъдат избирани в близкото бъдеще и следващите екземпляри, чието опазване е належащо.
Кой може да стане „осиновител”?

Всеки, който почувства желание да направи този жест. Дарителството може да е еднолично, от държавна или частна институция, от обществени организации. За „осиновяването” на един документ могат да допринесат няколко дарители. Дарението може да бъде направено на нечие име и по конкретен повод.

Какво получава „осиновителят”?

Правото неговото име да бъде вложено чрез художествено изработен етикет в кутията за дълготрайно съхраняване на документа. Правото да получи достъп до оригинала в неговия първоначален и/или реставриран вид.

Осиновителят се удостоява с Дарителска грамота, направена специално за програмата и подписана от Директора на НБКМ. Имената на дарителите се вписват в разделите „Осиновители” и „Осиновени книги” и се оповестяват публично за текущата година в подходящи тържествени моменти – Деня на народните будители (1 ноември), Празника на Библиотеката (10 декември) и др.

Как да осиновим?

Избраните за дарение суми могат да бъдат внесени директно в касата на Библиотеката (І етаж, стая № 60) или на банковата сметка: Булстат 000672293, IBAN BG20UNCR76303100112993 BIC код UNCRBGSF. Дарителят сключва с Библиотеката Договор за дарение, в който са посочени точната сума и целта, за която тя ще бъде изразходвана.

За повече информация:  тел. 02 9183 165

Партньори на програмата

Нашият пръв и постоянен медиен партньор е в. Култура. През октомври 2011 г. програмата „Осинови книга” бе одобрена като част от дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” – 2011, в раздела й „Култура и образование”, благодарение на която в рамките на кампанията до септември 2012 г. постъпиха значителни средства.

Осиновители
Осиновени книги

Още за „Осинови книга в НБКМ“

в. Култура, бр. 1 (2573), 14 януари 2010
в. Култура, бр. 6 (2578), 19 февруари 2010
в. Култура, бр. 45 (2618), 24 декември 2010

Други връзки и мнения

vesti.bg
borislavborissov.eu
facebook.com
www.fortisimo.eu
libshumen.org
actualno.com
www.azcheta.com
novabiblioteka.blogspot.com
smiling.webreality.org
iskam6.com
trud.bg
pirinbulgaria.com
facebook.com