Сводният каталог COBIB.BG се формира от локалните каталози на отделните библиотеки.

Търсенето в електронния каталог е възможно по три начина:

  1. Основно търсене по ключова и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите дума (използвайте знака * за пресичане на термините).
  2. Разширено търсене по 27 елемента и възможност за ограничаване на търсенето по език и/или вид на документите (използвайте знака * за пресичане на термините).
  3. Сложно търсене по всички елементи, които са индексирани с префикси и суфикси като се използват логическите оператори (AND, OR, NOT) и контекстовите оператори (WITH, NEAR, SUBFIELD). Търсенето може да се ограничи по вид на документа.

 

Достъп до своден каталог COBIB.BG