Ретроспективни национални библиографии 2016-12-12T10:43:30+00:00

Българска възрожденска книжнина

БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА

Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878

Том 1


БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА

Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878

Том 2


Български периодичен печат

Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част I


Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част II


Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател.

Част III