ЗА ПОКУПКА НА КНИГА – КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Росица Владимирова – тел. 9183 136; GSM: 0885643171
e-mail: R.Vladimirova@nationallibrary.bg
rosicavladimirova@abv.bg

Можете да изпращате сумите по сметка:

IBAN сметка: BG20UNCR76303100112993,
BIC код: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Бизнес център София Батенберг, 1000 София

 

„КРАТЪК КАТАЛОГ на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Том ІІ: OP 201–OP 500

“BRIEF CATALOGUE of THE ORIENTAL MANUSCRIPTS PRESERVED IN St. St. CYRIL AND METHODIUS NATIONAL LIBRARY”
VOLUME ІІ: OP 201–OP 500

Съставители: Анка Стоилова, Невена Граматикова, Зорка Иванова

Compiled by Anka Stoilova, Nevena Gramatikova, Zorka Ivanova

Цена: 22 лв.

Price: 22 BGN

 

„Списание БИБЛИОТЕКА. Тематичен указател 2006–2018”

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Веска Златева, Румяна Николова

Предговор

Цена: 10.00 лв.


„Опис на документите за стопанската история на България, запазени в Българския исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Част първа (1648–1879)

Съставител: Вера Василева

Цена: 16.00 лв.


„Благотворителност и култура на дарителството“. Доклади от Международна научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 10–11 декември 2018 г., София

Съставители: доц. д-р Красимира Александровадоц. д-р Антоанета Тотоманова

Рецензия

Цена: 12.00 лв.

„Съкровищница. 140 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Юбилеен албум на български и на английски език

Съставители: Анка Стоилова, Бояна Минчева, Елена Узунова, Нона Петкова, Росица Кирилова, Руслан Иванов, Севдийе Али

Дизайн: Виктор Паунов

Фотограф: Иван Добромиров

Цена: 30.00 лв.


ИСТОРИЯ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 1944–1978
<emи въпроси за съвременното ѝ развитие

Настоящото е-издание е посветено на 140 години от основаването на Националната библиотека и се осъществява благодарение преотстъпването на авторските права от Константинка Калайджиева.

Автор: Константинка Калайджиева

Изтегли PDF


„Непознатият Дамян Калфов“

Сборник с материали от конференцията, посветена на 130 години от рождението на писателя

Съвместно издание с Националния литературен музей

Съставител: Румяна Пенчева

Цена: 11.00 лв.


„История на Народната библиотека в София. По случай 50-годишнината ѝ 1879–1929“

Фототипно издание

Автор: Велико Йорданов

Цена: 7.60 лв.


„Универсална десетична класификация. Съкратено издание”

Съставителство, допълнения и превод: Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова

Цена: 40.00 лв.


“Арабските ръкописи. Методика на първичната обработка на фрагментите”

Автор: Анка Стоилова

Цена: 24.42 лв.

“Селски бит и изкуство в Софийско”

selski_bit

Автори: Ст. Л. Костов, Евдокия Петева-Филова

Фототипно издание

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Програма „Помощ за книгата” на Министерството на културата.

Цена: 15 лв.


Опис на ВИДИНСКИЯ САНДЖАК от първата четвърт на XVI в.

opis_v_s

Автор: Румен Ковачев

Цена: 12 лв.


Никола Вапцаров Биобиблиография 1980–2009

n_vapcarov

Съставители: Снежана Коларова, Росица Пъкова,

Ефросина Ангелова-Пенкова, Елха Денева,

Мариана Максимова, Юлия Карадачка-Симеонова

Цена: 10 лв.


Дневници 1933–1992
Том І. 1933–1937; 1958–1966

p_dinekov

Книгата е част от поредицата
Отминалото. Неизвестно за известните

Автор: Петър Динеков

Цена: 15 лв.


“Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика”

Автор: Анета Дончева

Цена: 5,45 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XVII век във фонда “Старопечатни, редки и ценни книги” на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Съставител: Росица Кирилова

Цена: 5,00 лв.


Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика

Автор: Стоянка Кендерова

Цена: 12,00 лв.


Без любов животът е една отвратителна безсъдържателност. Непознатият Антон Страшимиров

Книгата е част от поредицата
Отминалото. Неизвестно за известните

Автор: Антон Страшимиров

Цена: 12,00 лв.


Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век

Издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България в рамките на конкурс „Помощ за книгата“ 2013.

Автори:Олга Младенова и Боряна Велчева

Цена: 15,00 лв.


Приписки в българските старопечатни книги (1806-1878)

Съставител Росица Кирилова

Цена 14,00 лв.


„България в чуждата литература /Булгарика/” 2004-2005 г.

Цена 14,00 лв.

За справки: тел. 9183 152


Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Том І ОР К 1–ОР К 18, ОР 1–ОР 200

Съставители: Стоянка Кендерова и Анка Стоилова

Цена: 12,00 лв.


Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век. Опис

Съставител: Стоян Шиваров

Цена 5,00 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в., съхранявани в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Съставител: Бояна Минчева

Цена 12,00 лв.


„История и организация на достъпа до архивите”

Автор: Ралица Цветкова

Цена: 8,00 лв.


Е-книга „Път през годините”, том ІІІ (неиздадени спомени)

Автор: Константин Константинов

Е-книга


Български книги 1878-1944. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чужди езици

Цена: 5,00 лв.


Васил Левски. Библиография 1986-1993
Книги и единични листове 1994-2012

Цена 8,00 лв.


Речник на църковнославянския език”, том 2

Автор: архимандрит д-р Атанасий Бончев

Цена 30,00 лв.


„Из практиката на османската канцелария”

Сборник материали от международната конференция „Османските регистри – извор за историята на Балканите”, София, 23 октомври 2009 г.

Съставител и научен редактор: доц. д-р Румен Ковачев

Цена: 10,00 лв.


Път през годините”, том ІІІ. (Неиздадени спомени)

Автор: Константин Константинов

Цена: 10,00 лв.


Етрополската книжовна школа и Българският ХVІІ век

Цена: 17,00 лв


Факти и мистификации в старите текстове

Съставители: Боряна Христова и др.

Цена: 12,00 лв.