Оценка на редки и ценни документи

Експертна оценка на ръкописи, документи, старопечатни, редки и ценни книги и снимки:

 • Определяне на автор и заглавие – 2,50 / 5,00 лв.
 • Датиране – 2,50 / 5,00 лв.
 • Сведения за историята на паметника – 2,50 / 5,00 лв.
 • Други данни – 2,50 / 4,00 лв.

Забележка: НБКМ приема като задължително условие в работата си да заснеме първата и последната страница на предлагания за експертна оценка материал с оглед на бъдещата работа на библиотечните специалисти.

Експертната оценка може да се извърши и за сметка на предоставяне на микрофилмово копие на паметника за фонда на бибилотеката.

При сложни за експертиза материали, цената на експертната оценка се удвоява.

Предоставяне за публикуване на ръкописи и особено ценни книги цената се определя при всеки конкретен случай.

Консервация и реставрация

Дейности и услуги, извършвани от отдел “Реставрационен център”:

Консервация и реставрация на документи и книги на хартиена основа

При постъпване на обект за консервация и реставрация се извършва експертна оценка на състоянието му преди третиране, съпроводена от писмен протокол и фотодокументация. Те отразяват състоянието и външния вид на документа/книгата преди реставрационната намеса, като описват необходимите третирания и специалните материали, които ще бъдат използвани. В някои случаи се налага отстраняване на стара реставрация, направена с нестабилни материали или повреждащи лепила. Ако обектът е дублиран с нестабилен или неподходящ материал, може да се пристъпи към отделяне и заместване на основата.

Реставрационната намеса на обекти на хартиена основа може да включи:

 • повърхностно почистване;
 • почистване с органични разтворители;
 • отстраняване на тиксо лепенки;
 • водна обработка за намаляване на киселинност, замърсявания и водни петна;
 • деацидификация (неутрализация за предотвратяване на киселинно повреждане);
 • затваряне на цепки и разкъсвания на хартиената основа;
 • стабилизиране на крехка хартия чрез дублиране с японска хартия;
 • възстановяване на липсващи части в хартиената основа
 • стабилизация на подвързията при неразподвързано книжно тяло
 • изработване и преподвързване с нова подвързия
 • изработване на предпазни папки или кутии (при необходимост).

Методическа помощ на културни институции по въпроси, свързани със съхранението, консервацията и реставрацията на колекции на хартиена основа

Експертна оценка на състоянието на книжни и архивни фондове в случаи на бедствени ситуации и препоръки за действие

Контакти:

ас. д-р Ивайла Богданова
Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски” 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

Цената на услугите: Виж Ценоразпис за услугите в НБКМ.

Издателско-печатарски услуги

Началото е поставено през 1954 г., когато се обособява малка
ведомствена печатница и книговезница в сградата на Националната
библиотека. Днес офсетовата печатна база осигурява отпечатването на
всички издания и акциденцията на библиотеката. Печатната база разполага
с капацитет, който й позволява да изпълнява и поръчки на фирми и частни
лица. Редакционно-издателският отдел на НБКМ и Печатната база дават
възможност за цялостна издателско-печатарска изработка на изданията.

За справки:
тел. 02 846 70 01; 91 83 220