Директор:
доц. д-р Красимира Александрова
Тел.: 9183 101
Факс: 843 54 95

Зам.-директор, библиотечни дейности
Тел.: 988 35 36; 9183 101
Факс: 843 54 95


Зам.-директор, създаване на информационни ресурси
Тел.: 9183 188
Факс: 843 54 95

Зам.-директор, административно-стопански дейности
Тел.: 9183 101
Факс: 843 54 95

Дирекция „Библиотечни дейности“ включва:

Направление „Обслужване на потребители“
Направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“
Направление „Информационно осигуряване на библиотечните дейности“

Ръководител направление   Тел.: 944 13 24; 9183 213
E-mail :
m.dimitrova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Читални и книгохранение“
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 129; 9183 216
E-mail :
e.ilieva@nationallibrary.bg

 
Гл. библиотекар   Тел.: 9183 134
E-mail: v.tomova@nationallibrary.bg

 
Регистрация   Тел.: 9183 216

 
Заемно гише   Тел.: 9183 125

 
Отдел „Специални колекции“
Ръководител отдел
  Тел.: 9183 176

 
Отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане“
Ръководител отдел
  Тел.: 843 24 21; 9183 113; 9183 114; 9183 115
E-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg

 
Гл. библиограф   Тел.: 9183 223
E-mail: a.alexandrova@nationallibrary.bg

 
„Междубиблиотечно заемане“   Тел.: 9183 223
E-mail: ill@nationallibrary.bg

 
„Булгарика“   Тел.: 9183 223
E-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg

 
Ръководител направление   Тел.: 9183 165
E-mail:
b.mincheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ръкописи и старопечатни книги”
Гл. архивист, доцент
  Тел.: 9183 165
E-mail: e.uzunova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Български исторически архив”
Гл. архивист, гл. асистент
  Тел.: 9183 169
E-mail:
r.ivanov@nationallibrary.bg

 
Отдел „Ориенталски сбирки”
Гл. архивист, асистент
  Тел.: 9183 174
E-mail:
m.koleva@nationallibrary.bg

 
Архивист, отговорник читалня   Тел.: 9183 172
E-mail: v.kalacheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Реставрационен център“
Ръководител отдел, консерватор/реставратор, асистент
  Тел.: 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

 
Ръководител направление   Тел.: 946 10 81; 9183 159
E-mail: r.petrova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Информационни технологии. COBISS център“
Ръководител отдел
  Тел.:  9183 158
E-mail: t.semchov@nationallibrary.bg

 

Отдел „Дигитална библиотека“
Ръководител отдел
  Тел.: 9183 159
E-mail: g.bobev@nationallibrary.bg

 
Фотограф   Тел.: 9183 151

 

Дирекция „Създаване на информационни ресурси“ включва::

Направление „Комплектуване на библиотечни документи“
Направление „Библиографска обработка на библиотечни документи“
Направление „Национална библиографска агенция“

Ръководител направление   Тел.: 944 65 91; 9183 136
E-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина“  
Тел.: 9183 221
E-mail: p.petrov@nationallibrary.bg

 
Отдел „Набавяне и регистрация на чуждестранни издания“
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 145
E-mail: s.grueva@nationallibrary.bg

 

 
Ръководител направление   Тел.: 9183 118
E-mail:
l.savcheva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Каталогизация и контролни файлове”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  Тел.: 9183 117
E-mail:
m.nikolova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Семантична обработка и регистрация”
Ръководител отдел, гл. библиотекар
  E-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg

 

 
Ръководител направление    

 
Отдел „Библиография на книги и други видове документи“   Тел.: 02 9183 122; 02 9183 127
E-mail:
a.zhekova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Библиография на продължаващи издания и статии“
Ръководител отдел, глав. библиограф
  Тел.: 02 9183 208; 02 9183 192
E-mail:
a.ivanova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Национална агенция за международни стандартни номера“
Ръководител отдел, глав. библиограф, асистент
  Тел.: 02 9183 218; 02 9183 219
E-mail:
r.stefanova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Архив на български печатни и други видове документи“
Ръководител отдел, глав. библиотекар
  Тел.: 02 9183 187
E-mail:
p.kaludina@nationallibrary.bg

 

Дирекция „Административно стопански дейности“ включва:

Направление „Административно-финансови дейности“
Направление „Стопански дейности“

Отдел „Административен офис“   Тел.: 02 9183 119; 02 9183 212
E-mail:
pr@nationallibrary.bg
nationallibrary.pr@gmail.com

 
Отдел „Финансово-счетоводна дейност“   Тел.: 02 9183 120
E-mail:
a.giurova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Човешки ресурси“   Тел.: 02 9183 162; 02 9183 163
E-mail:
v.andreeva@nationallibrary.bg
Ръководител направление   Тел.: 02 9183 214
E-mail: m.vladimirova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Управление на собствеността“
Домакин, снабдител
  Тел.: 02 9183 136
E-mail:
r.vladimirova@nationallibrary.bg

 
Отдел „Копирен център“
Оператор, копирна техника, отговорник
  Тел.: 02 9183 112
E-mail:
k.andreeva@nationallibrary.bg

 
Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“
Книговезец, отговорник
  Тел.: 02 9183 147
E-mail:
rumi_chikicheva@abv.bg

 
Редактор   Тел.: 02 9183 220
E-mail:
p.velichkov@nationallibrary.bg
sp.biblioteka@nationallibrary.bg