Н. Пр. Сафия Нуху, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Нигерия в България и нейният екип се срещнаха с доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

По време на разговорите бяха обсъдени бъдещи инициативи за сътрудничество с Националната библиотека на Федерална република Нигерия и възможностите за културен обмен и дарения на книги. Нигерийската делегация разгледа Библиотеката, посети новооткрития кът на Нигерийската национална библиотека в зала „История на книгата“ и се запозна с уникалната за България и Балканите камера „Аноксия“, предназначена за  „лечение” и превенция с цел продължително и системно третиране на книги, документи и архивни материали.