Националната библиотека на България и Националната библиотека на Словения сключиха меморандум за сътрудничество. Споразумението ще допринесе за популяризиране на богатото книжовно наследство на двете страни, както и за установяване на нови форми на взаимен културен обмен и директно сътрудничество в областта на библиотечното дело.