Уважаеми читатели,
информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 41 448 до сиг. 43 399.
Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 5 октомври до 5 ноември 2021 год.
Моля да ни извинените за причиненото неудобство.