Меморандум за сътрудничество в областта на културата и опазването на ръкописно-документалното наследство бе подписан между Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Националната библиотека на Пакистан. Събитието бе осъществено със съдействието на Н. Пр. Мариам Мадиха Афтаб, посланик на Пакистан в България и г-н Омер Манзур Малик, заместник завеждащ мисията, при тяхното първо посещение в Националната библиотека. На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между двете културни институции и бяха обсъдени проекти за популяризиране на културата и традициите на двете страни.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписа меморандум за сътрудничество с Националната библиотека на Пакистан