150 г. от излизането на първото българско детско списание

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” отбелязва 150-годишнината от издаването на първото българско женско списание “Ружица” и първото българско детско списание “Пчелица”.
В експозицията са включени оригинални екземпляри от списанията, издавани и редактирани от Петко Славейков и фотографии от колекциите на Българския исторически архив. Проследена е линията на техните приемници след Освобождението на България през 1878 г.

В деня на откриването ще бъде представено юбилейно фототипно издание на списанията, подготвено от Националната библиотека. Ще бъде подготвен и видеоматериал, свързан с годишнината от отпечатването на “Ружица” и “Пчелица”.