УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 855 ОТ 25 НОЕМВРИ 2020 г. И ЗАПОВЕД № РД-15-106 ОТ 26.11.2020 Г. НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЧИТАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ В СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА.
НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ СА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БИБЛИОТЕКАТА.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!