Националната библиотека ” Св. св. Кирил и Методий”  уведомява желаещите да закупят новото издание на Таблицата за десетична класификация, че в момента има налични бройки.

За информация и поръчка: d.kerefeyska@nationallibrary.bg