В Националната библиотека се състоя тържественото награждаване на студентите IV курс на Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Архитектура”, успешно защитили проект „Реконструкция, преустройство и разширение на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Бяха представени 13 иновативни решения за реконструкция или разширение на съществуващата сграда.

Доц. д-р Красимира Александрова, директор на НБКМ приветства бъдещите архитекти, техните преподаватели, членовете на Обществения съвет и гостите, като припомни, че „Всяка година 70 хил. тома нови документи постъпват в Библиотеката, а пространството ѝ не е в състояние да ги побере“.

Журналистът Кирил Вълчев, член на Обществения съвет и “баща” на идеята за разширение на НБКМ, поздрави бъдещите архитекти за смелите идеи и заяви, че  очаква продължение: “Всички президенти на България имат желание да подкрепят идеята”.

С поощрителни награди бяха отличени Ева Янакиева и Георги Стоянов. Трето място спечели колективът: Кристин Цветкова, Мария Тунева, Ивона Жекова и Мария Иванова. С второ място беше отличен Иван Цуров, а на почетното първо място бяха класирани Цветелина Гаджелова и Пламена Драганова. Наградените на първо, второ и трето място получиха парични награди от спомоществователя Застрахователна компания  „Лев Инс“ АД.

Павел Димитров, изпълнителен директор на компанията пожела на добър час на дръзновените идейни проекти и подчерта, че присъстващите са свидетели на първите стъпки в един мащабен проект.

Наградите връчиха Директорът и заместник-директорите на НБКМ, а мотивите на комисията по оценяването от УАСГ съобщи арх. Росица Браткова.

Проф. д-р арх. Орлин Давчев, декан на факултет „Архитектура“, доц. д-р арх. Панайот Савов, заместник-декан по учебната дейност и ръководител на катедра „Обществени сгради“ благодариха на ръководството на Библиотеката и на членовете на Обществения съвет за възможността студентите да покажат размаха на въображението си за реконструкция или разширение на “иконичната сграда на Националната библиотека”. Всички отличени студенти получиха в дар от Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” албума “Съкровищница”, който представя едни от най-ценните документи, съхранявани във фондовете на Библиотеката.