Почина проф. Мария Младенова.

Професор дфн Мария Младенова е родена в София. Завършила е Държавния библиотекарски институт (1965) и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1970). От 1977 г. е щатен преподавател в Държавния библиотекарски институт (днес Университет по библиотекознание и информационни технологии). Чете лекции по „Библиотекознание“, „История на библиотеките“, „Каталогизация и класификация на документалните източници“ и „Библиотечна етика“. В периода 2006 – 2010 г. е декан на Факултета по библиология, информационни системи и обществени комуникации в УниБИТ.

Член е на редакционния съвет на издателство „За буквите – О писменехь“, на редакцията на сп. „Издател“ и на редакционната колегия на списание „ББИА-онлайн“.

Има над 450 публикации в областта на библиотекознанието, историята на библиотеките, каталогизацията и класификацията на документи, библиотечната етика и др.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ поднася съболезнования на семейството и близките на проф. Мария Младенова.

Поклон!