Европейската комисия публикува на своя сайт Европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса. Тя е в отговор на призива на Европейския съвет от 26 март да се навлезе във фаза на възстановяване и обществата и икономиките да се възродят, и е в сътрудничество с председателя на Европейския съвет. При изготвянето ѝ са взети под внимание експертният опит на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на консултативната  група на Комисията по въпросите, свързани с коронавируса, опитът на държавите членки и насоките, дадени от Световната здравна организация.

Относно България пътната карта сочи отмяна на националните събития, затваряне на училища и други образователни институции и затваряне на магазините без тези от първа необходимост. В страната ни са предприети частични регионални ограничения на вътрешното и международно движение и частично ограничение на полетите.

Страните с цялостни национални ограничения на петте критерия – национални събития, образователни институции, движение на населението, работа на магазини, международно движение и полети – са Гърция, Словения и Кипър.

В Полша единствено работата на бизнеса е частично ограничена, в сравнение с другите цялостно преустановени дейности.

Във Франция сред частичните ограничения са само полетите, в Люксембург и Малта – движението на гражданите.

Сред страните с по-либерален подход са Унгария – в която цялостно са забранени само националните събития и работата на образователните институции; Швеция – в която единствено националните събития са напълно премахнати, а бизнесът функционира изцяло и чийто подход спечели  недоумение сред много от европейските страни; Литва – с пълна забрана единствено на учебните занятия; Латвия – с въвеждане само на частични ограничения във всички тези области.

В Дания също движението на населението и полетите са без никакви ограничения, като без ограничения са и полетите в Ирландия.

Постепенното премахване на мерките за изолация при домашни условия неизбежно ще доведе до увеличаване на новите случаи на заразяване с коронавирус. Изискват се постоянно наблюдение и готовност за адаптиране и въвеждане на нови мерки. Това препоръчва ЕК в анотацията към картата.

Трите основни критерия на ЕК за премахване на ограниченията са епидемиологични критерии, които да показват трайно намаляване и стабилизиране на броя на хоспитализациите и/или новите случаи на заболяване за продължителен период от време; достатъчен капацитет на системите за здравеопазване, например подходящ брой болнични легла, фармацевтични продукти и запаси от оборудване;подходящ капацитет за наблюдение, включително капацитет за тестване в голям мащаб с цел бързо откриване и изолиране на заразените лица и капацитет за локализиране и проследяване.

При постепенната отмяна на ограничителните мерки ЕС и неговите държави членки следва да се ръководят от три принципа: действията да почиват на достиженията на науката и да са фокусирани върху общественото здраве, като същевременно се търси баланс между социалните и икономическите мерки; действията да се координират между държавите членки, за да се избегнат отрицателни последици за всички държави членки и политически търкания; уважението и солидарността между държавите членки продължават да бъдат от основно значение за осигуряване на по-добра координация, комуникация и смекчаване на последиците за здравето и социално-икономическите последици.

Мерките трябва да се отменят поетапно, като между отделните етапи трябва да изминава достатъчно време (напр. един месец), тъй като ефектът от тях може да бъде измерен само с течение на времето.

Най-уязвимите групи следва да бъдат защитавани за по-дълъг период от време. Хората, за които е установено, че са заразени, трябва да остават под карантина и да бъдат лекувани по подходящ начин, за да се намалят рисковете от предаване на заразата. Общите извънредни положения трябва постепенно да се заменят от по-целенасочени действия на правителствата. Това ще гарантира демократична отчетност за предприетите мерки и широк прием от страна на населението.

Трябва да се възприеме поетапен подход към отварянето на вътрешните и външните граници, за да се даде възможност за движение на потока от работници и стоки от основно значение.Контролът по вътрешните граници следва да се премахне координирано. През втория етап външните граници ще бъдат отворени за достъп на лица, които не живеят в ЕС, след като се вземе под внимание разпространението на коронавируса извън ЕС. Възобновяването на стопанската дейност следва да се извърши постепенно, за да се гарантира, че държавните органи и предприятията могат да се адаптират адекватно и безопасно към увеличаващите се дейности. Не трябва цялото население да се връща едновременно по работните си места и социалното дистанциране следва да продължи да се прилага. Дистанционната работа следва да се насърчава. Събиранията на хора следва постепенно да бъдат разрешени. Усилията за предотвратяване на разпространението на вируса следва да продължат чрез кампании за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на населението да поддържа въведените добри практики за засилена хигиена и социално дистанциране. Мерките следва да се наблюдават непрекъснато и да се развие известна готовност, тъй като съществува риск от силно възобновяване на заразата и завръщане към строги противоепидемични мерки. Това е особено важно за системите за здравеопазване, заключава Комисията в излагането на изискванията си за премахване на ограниченията.

 

Източник БНР, www.bnr.bg