Уважаеми читатели,

Поради месечна проверка на фондовете на 24 февруари (понеделник) Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ няма да работи с читатели.