В най-голямата културна  институция в България се съхраняват и опазват паметници на книжовното и документално културно наследство.

Професията, която се занимава със запазването на културното наследство за бъдещите поколения е тази на реставратора/консерватора. Реставрационните дейности включват изследване, документация, обработка и превантивна грижа, като всяка от тях е подкрепена от внимателно обследване и специализирано образование.

В България има специалисти по реставрация във всички области на културното наследство, но най-големият център за реставрация и консервация на обекти върху хартиена основа се намира в Националната Библиотека “Св. св. Кирил и Методи”. Тук работи екип от реставратори и книговезци, чиято основна цел е поддръжка, профилактика и възстановяване на физическото състояние на фондовете на Националната библиотека.

Реставрационният център на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е основан през 1956 г. с назначаването на Стела Алкалай – личност, оставила следа в областта на консервацията и реставрацията на произведения върху хартиена основа, не само в България, но и в целия свят.

За своето съществуване, най-голямата в България реставрационата лаборатория за ръкописно, документално и книжовно наследство е била ръководена от шестима ръководители, всеки от които има огромни заслуги в различни аспекти. За да проучат постиженията в областта на консервацията и реставрацията, служителите на лабораторията са участвали в национални и международни форуми, и са специализирали в Москва, Ленинград (дн. Санкт Петербург), Рим, Андовър и др. Създали са връзки със сродни институции от целия свят. Благодарение на тях лабораторията се превръща в методичен център в страната за библиотеки, музеи, научни и културни институции по въпросите на съхранението, опазването, консервацията и реставрацията на писмени материали, който освен консултациите и реставрацията на ценни документи, подготвя кадрите за лабораториите, които се създават по-късно към Държавния архив, БАН, Военния архив, Института по история на БКП и Народната библиотека „Иван Вазов”.

Като част от Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методии” отдел “Реставрационен център” отговаря за опазването и експонирането на обектите в колекциите. Тези ценни паметници включват карти, графики и рисунки, ръкописи, старопечатни книги, фотографии, ориенталски архивни документи, албуми, документи на пергаментова основа и много други.

През годините през реставрационния център на Националната библиотека са преминали едни от най-ценните и емблематични паметници на българската култура. Специалистите в отдела се занимават с всички етапи и процеси, свързани с реставрацията на обекти на книжовното и документално наследство.

Основните методи са ръчна и машинна реставрация, като ежедневно в отдела се използват утвърдените методи за работа с модерни материали. Механичното почистване е приложимо за почти всички документи и се извършва с помощта на различни видове гуми и специализирани гъби (гума на прах, гъба от естествен каучук, гъби от вулканизиран латекс)  за отстраняване и на най-упоритите замърсявания. 

Възстановяването на целостта на обектите чрез вставки от японска хартия е изключително важно за заздравяването и укрепването на документите. За целта се използват няколко метода, най-разпространеният от които е ръчната реставрация с помощта на японска хартия и метил-целулозно лепило.

Лабораторията по консервация и реставрация разполага и с модерен листоотливен апарат и вакуумна маса с ниско налягане, благодарение на които се осъществява бърза, качествена и обратима намеса.

Фотограф: Иван Добромиров