Уважаеми  читатели,

Информираме  ви,  че  с  цел  опазване  и  дезинфекция  на  библиотечните  документи  стартира обработването  им  в  камерата  “Аноксия”, книгите  от  сиг.  26 087  до  сиг.  27 223 няма  да  се  предоставят  за ползване  от  читатели до  29  ноември  2019  год.

Моля  да  ни  извините  за  причиненото  неудобство.