Независимата асоциация на директорите на национални библиотеки CDNL, създадена с цел да улесни дискусията и да насърчи разбирането и сътрудничеството по въпроси от общ интерес по целия свят, за пореден път се събра на годишна среща. Тя се проведе в рамките на 85-ия световен библиотечно-информационен конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти (ИФЛА) в края на август 2019 г. в Атина.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) доц. д-р Красимира Александрова, заместник-директорът „Библиотечни дейности” Ваня Аврамова и ръководителят направление „Информационно осигуряване” Румяна Петрова се включиха в престижния форум.

В срещата взеха участие директори от националните библиотеки в над 60 държави, както и наблюдатели от цял свят. Темата на срещата „Следващото поколение“, провокира прелюбопитни групови дискусии, бяха коментирани специалните отговорности на Националните библиотеки и сътрудничеството помежду ни. Оповестената Стратегия на IFLA 2019-2024 (IFLA Strategy 2019 – 2024)  също намери място в дискусиите, като обърнахме внимание на важната роля на националните библиотеки – ключови институции за осъществяване на промени на национално ниво. Генералният секретар на IFLA Джералд Лайтнер сподели идеи за следващите години – нови роли, нови възможности, нови партньорства. По време на дискусиите директорът на Националната библиотека  „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова, изрази своето виждане, по отношение на важността и значението на нашата институция, нейната уникална роля, място, атмосфера и отправи апел към бъдещото поколение с думите: „Опитайте, пробвайте, експериментирайте, за да откриете непознатото трябва да го потърсите…в Националната библиотека!”.