Изложбата „Българските читалища на границата на Югоизточна Европа“ е създадена по инициатива наРегионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Партньори на двете институции са Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Съюзът на народните читалища.

Изложбата включва 12 броя табла, с размери 100/70 см., представящи богатото нематериално културно наследство в района на Югоизточната граница и по-специално територията на община Малко Търново, община Царево, община Болярово, община Елхово, община Тополовград, община Свиленград.

Фокусът на идейната концепция за изложбата пада върху читалищата в този регион, които са едни от главните пазители и съхранители на богатото нематериално културно наследство. Устояли на времето и повратностите в историческото минало на българския народ – те и днес имат ключова роля за формирането и съхраняването на езика, културната памет и националната идентичност на българите. Идейната концепция за изложбата се базира и на решението от 8 декември 2017 г., по време на 12-ата сесия на Междуправителствения комитет, който гласува вписването в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на заявената кандидатура от българска страна за „Българското читалище: практически опит в опазването на жизнеността на нематериалното културно наследство“, което още веднъж доказва значимата роля на нашите специфично български културни средища и добрия им пример в световната практика.