Артур Шелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки на Кралство Нидерландия, посети днес Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Той бе посрещнат от директора на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова, и библиотечни експерти.

В месеца, белязан със светли дати, посветени на просветата, културата и почит към паметта на светите братя Кирил и Методий, г-н Шелекенс се запозна с историята и развитието на глаголическото и кирилското писмо, с делото на първоучителите и значимостта му в световната история. Специалистите от отдел “Ръкописи и старопечатни книги” доц. д-р Елена Узунова и Камелия Христова-Йорданова представиха старобългарски писмени паметници от фонда на Библиотеката, както и изложбата “Гласът на словото”, посветена на 1150-годишнината от Успението на св. Кирил. А доц. Александрова подари на госта луксозния албум “Съкровищница: 140 г. Национална бибилотека “Св. св. Кирил и Методий” и броеве на сп. “Бибилотека” от 2018-а и 2019 г.

Артур Шелекенс е в София като специален гост в 14-ото издание на кампанията “Национална библиотечна седмица”, която се провежда от 13 до 17 май под наслов “Книгите са само началото”. Неин организатор е Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) в партньорство с Фондация “Глобални библиотеки – България” и с подкрепата на Фондация “Америка за България”. Посещението в НБКМ беше осъществено с любезното съдействие на г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация “Глобални библиотеки – България”.

Снимки: Георги Бобев