Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” ще бъде домакин на Осмата годишна конференция на директорите на национални библиотеки от Югоизточна Европа, планирана за октомври 2019 г. Това ще бъде дебютът на институцията като организатор на престижния форум.

Конференцията на директорите на национални библиотеки от Югоизточна Европа (SEENL) е орган, основан по примера на Конференцията на директорите на националните библиотеки на Европа (CENL). Форматът създава условия за обмяна на опит и насърчаване на сътрудничеството между съседни държави , които споделят близки проблеми в областта на библиотекознанието и културно-историческото наследство.

SEENL обединява националните книгохранилища на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Хърватия и Черна гора. Като домакин на предстоящото събитие Националната библиотка “Св. св. Кирил и Методий” предвижда Осмата годишна конференция да бъде съпътствана от съвместна изложба на тема “Ръкописи, редки и ценни издания, в която да бъдат представени част от съкровищата от фондовете на националните библиотеки от Югоизточна Европа.

Домакинството на годишната конференция на SEENL се осъществява на ротационен принцип. Досега организатори на международната проява са били националните библиотеки на Черна Гора, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия. Директорът на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова, участва в конференциите в Македония през 2017 г. и в Сърбия през 2018 г.